Better Academy

Active Teens** (14-16 lat)

Legenda: * – jest wymagany podstawowy/niższy średniozaawansowany poziom angileskiego; ** – jest wymagany średniozaawansowany poziom angielskiego; *** – jest wymagany wyższy średniozaawansowany poziom angielskiego; brak gwiazdek – znajomość angielskiego nie jest wymagana

Czego uczymy na kursie?

Active Teens to połączenie dwóch zajęć z jednym kursie – z jednej strony to intensywny angielski z Native Speakerem, a z drugiej to kurs, zadaniem którego jest nauczenie praktycznych umiejętności potrzebnych w szybko zmieniającym się, nowoczesnym świecie i przekazanie uczniom wiedzy oraz zdolności, które pozwolą im osiągnąć maksimum drzemiącego w nich potencjału.

Program powstał w oparciu o szereg konsultacji przeprowadzonych z doświadczonymi menadżerami oraz analitykami biznesowymi. Z kolei jego prowadzenie powierzyliśmy Agacie – absolwentce amerykańskich uczelni i amerykanistce, fenomenalnej pedagog i ekspertce we wspieraniu rozwoju u dzieci i młodzieży.

Kurs Active Teens to:
 • samoświadomość: znajomość swoich mocnych stron, słabości i motywacji (na czym mi zależy?)
 • pozytywne myślenie (positive mindset/growth mindset)
 • ustawianie celi: mapowanie zainteresowań, talentów i marzeń i zamienianie ich w cele
 • planowanie: zdolność do dzielenia celów na mniejsze, osiągalne kroki
 • komunikacja: zdolność do przekładania pomysłów w słowa i skuteczne ich komunikowanie
 • współpraca: zdolność do pracy w grupie w celu osiągnięcia celu: świadomość, że żaden cel nie jest osiągalny samotnie
 • jasność umysłu: zdolność pozostania skupionym na głównym celu bez rozpraszania się innymi zadaniami, obowiązkami i konceptami
 • odwaga: zdolność do pozostania zmotywowanym i skupionym na celu, nawet gdy napotykamy przeszkody.
 • perspektywa: zdolność do odbierania zarówno sukcesów i porażek z odpowiednim nastawieniem, uczenia się z tych doświadczeń i kontynuowania rozwoju osobistego
Jak przebiegają zajęcia? 

Kurs Active Teens dla nastolatków trwa semestr, składa się z 2 modułów (31 lekcja), skupiających się na różnych aspektach przywództwa. Zajęcia są nauczane po angielsku. Udział w nim gwarantuje przyszły sukces na zajęciach językowych prowadzonych w szkołach, na różnych etapach edukacji.

Moduł 1: "Komunikacja - poszukiwanie swojego głosu"

Uczestnicy będą się angażować w rozmaite ćwiczenia, gry i zabawy, które pomogą im:

 • nazwać swoje mocne i słabe strony
 • stworzyć mapę samoświadomości: mapę zawierającą zdolności + wartości i przekonania + idoli +zainteresowania + cele itp.
 • zaprezentować się przed całą grupą (z odwagą i szacunkiem do siebie)
 • stworzyć prezentację na wybrany temat – cel: dzielenie się wiedzą i wzbudzanie zainteresowania słuchaczy
 • dawać konstruktywną krytykę (uczestnicy otrzymają informację zwrotną od grupy oraz instruktora)

Każde zajęcie trwa: 1,5 godziny

Wiek: 14-16

Moduł 2: "Ustalanie celów i prezentacja - dzielenie się perspektywą"

Uczestnicy będą się angażować w rozmaite ćwiczenia, gry i zabawy, które pomogą im:

 • zrobić mapę zainteresowań, zdolności i marzeń
 • układać krótkoterminowe i długoterminowe cele na bazie wybranych zainteresowań
 • zrobić mapę rozwiązań do potencjalnych problemów
 • zrobić „plan działania”: rozbić cel na mniejsze, wykonalne kroki
 • rozmawiać z innymi uczestnikami o ich „planie akcji” i dawanie konstruktywnej krytyki
 • prezentować swój cel oraz „plan akcji” przed całą grupą z pasją i pewnością siebie
 • dawać konstruktywną krytykę (uczestnicy otrzymają informację zwrotną od grupy oraz instruktora)

Każde zajęcie trwa: 1,5 godziny

Wiek: 14-16

Terminy orientacyjne

Zajęcia w nowym roku szkolnym odbywają się w poniedziałki albo środy o godzinie 18:30, w terminach ustalonych według kalendarza ferij w województwie Mazowieckiem. 

Ogólna informacja:

Wiek uczestników: 14-16 lat
Ilość lekcji: 31
Cena: 90 zł / 1 lekcja

Częstotliwość I czas trwania: raz albo dwa razy w tygodniu, 90min

Zapisz się już teraz!