Better Academy

Czego uczymy?

Odwagi w posługiwaniu się językiem obcym, swobody korzystania z niego w codziennych sytuacjach – również nowych i nietypowych. Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się pewnie i bezpiecznie mówiąc po angielsku.

Gramatyki nie da się uniknąć – ale można ją tłumaczyć tak, aby nie przytłaczała, lecz porządkowała umiejętności ucznia.

Pomagamy zrozumieć własne błędy językowe i nabrać samodzielności w dalszej nauce.

Na nasze zajęcia uczęszczają dzieci z różnymi narodowościami, wywodzące się z różnych kultur. Uczymy szacunku dla tej różnorodności i pomagamy ją doceniać.