Better Academy

Warszawa, 10.05.2019

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Jesteśmy Akademią odpowiedzianą społecznie. Realizujemy ważną misję, jaką jest wydobywanie potencjału z nowego pokolenia młodych ludzi. Mamy pełną świadomość, że od jakości naszej pracy zależy ich przyszłość. Dlatego staramy się, aby miała ona jak najlepsze przełożenie na lokalne społeczności. Priorytetem jest dla nas współtworzenie fundamentów
dla zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia społecznego.

Działalność Better Academy jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem i spójna z międzynarodowymi normami postępowania. Poza możliwie jak najlepszym realizowaniem świadczonych przez siebie usług, kładziemy też ogromny nacisk na pozyskiwanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Poddajemy ich szkoleniom, dzięki czemu nieustannie poszerzamy ich kompetencje, a także wyposażamy ich w narzędzia do dzielenia się uzyskaną wiedzą z uczniami.

Nieustannie dążymy również do podnoszenia etycznych standardów działania i pracy, poprzez tworzenie i aktualizowanie realizowanych przez organizację programów nauczania.

Stawiamy na efektywne metody, które pozwolą uczniom pewnym krokiem wkroczyć w swoją przyszłość. Szkolimy ich z bezpieczeństwa w Internecie, żeby wykorzystywali to narzędzie w sposób odpowiedzialny i dzielili się wiedzą na ten temat z rówieśnikami.