Happy Kids

Język angielski dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia wyjątkowe, gdyż prowadzone są w oparciu o program nauczania w przedszkolu brytyjskim na poziomie Reception. Jest to program, który znacznie odbiega od metody nauczania języka angielskiego w tradycyjnym polskim przedszkolu. Nasz kurs łączy zabawę z prawdziwą nauką i przygotowuje dzieci do kolejnego etapu nauki. Główne cechy kursu to systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego.

Każde zajęcia trwają 90 min. razem z przerwą i składają się z dwóch modułów Literacy i Maths/Numeracy, w trakcie których poprzez zabawę, wierszyki i muzykę uczniowie nauczą się podstawowych umiejętności.

Przerwa może trwać od 15 do 30 minut w zależności od potrzeb dzieci i ich poziomu skupienia w trakcie zajęć, aby uniknąć zbytniego zmęczenia lub zniechęcenia do dalszej pracy.

Po każdych zajęciach uczniowie dostaną pozytywną informację zwrotną, tzw. feedback, związany z tym, co podczas zajęć zostało dobrze wykonane oraz nagrodę w formie naklejki. Aby utrwalić przyswojony materiał, uczniowie mogą również dostać, krótką 10 minutową pracę domową, która powinna zostać wykonana z rodzicem w domu. Za przyniesioną pracę domową, uczniowie również będą nagradzani przy kolejnym spotkaniu.

Jakich umiejętności uczymy?

 • Literacy:
  • rozpoznawanie liter w formie pisemnej,
  • rozpoznawanie dźwięków związanych z literami poprzez szereg różnych piosenek,
  • budowanie i czytanie pierwszych słów angielskich z poznanymi literami,
  • rozpoznawanie rymów.
 • Maths/Numeracy:
  • mała motoryka,
  • rozpoznawanie i pisanie liczb od 1 do 20,
  • rozumienie prostego liczenia, w tym dodawania i odejmowania,
  • rozpoznawanie figur geometrycznych i ich właściwości.

Jakie korzyści z nich płyną?

 • Dziecko osłuchuje się z językiem angielskim i dzięki temu łatwiej go później przyswaja;
 • Ma większa łątwość w nawiązywaniu relacji z innymi;
 • Rozwija swoją empatię, otwartość i chęć ofiarowania pomocy;
 • Podwyższa swoją samoocenę;
 • Wzbogaca swoją wyobraźnię.

Informacje ogólne:

 • Wiek: od 5 do 6 lat
 • Język: Zajęcia są prowadzone w języku angielskim

Nauczyciele prowadzący – PAULINA i ALEKSANDRA

Paulina jest pedagogiem przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Obecnie prowadzi zajęcia w szkole brytyjskiej. Posiada certyfikat CLIL (Content and Language Integrated Learning), który potwierdza jej umiejętności w dziedzinie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. 

Aleksandra, podobnie jak Paulina, pracuje w szkole brytyjskiej jako nauczyciel wspomagający. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej z psychologii. Na co dzień pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami, w tym z dziećmi autystycznymi.