Better Academy

Happy Kids

zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

Jest to program, który znacznie odbiega od metody nauczania języka angielskiego w tradycyjnym polskim przedszkolu, ponieważ umożliwiamy dzieciom całkowite zanurzenie się w języku angielskim w trybie ciągłym oraz we wszystkich sytuacjach życiowych (tak zwana immersja). Pod okiem anglojęzycznego nauczyciela poprzez zabawy, gry, wierszyki motywujemy dzieci do myślenia oraz mówienia w języku angielskim. Naszym głownym celem jest, by uczeń poczuł się po takim dniu, jakby spędził go w kraju anglosaskim.

Każde zajęcia trwają 3h razem z przerwą i składają się z dwóch modułów Literacy i Maths/Numeracy, w trakcie których poprzez zabawę, wierszyki i muzykę uczniowie uczą się podstawowych umiejętności.

W systemie brytyjskim dzieci:

 •  W wieku 3 lat na lekcjach Maths/Numeracy uczą się cyferek od 1-10, a także poznają nazwy figur geometrycznych. Na zajęciach z Literacy poznają alfabet  i są w stanie przeczytać 3-4 literowe słowa typu sit, cat, stop, lamp.
 • W wieku 4 lat na lekcjach Maths/Numeracy poznają znaki większości i mniejszości. Dzieci zaczynają dodawać i odejmować w zakresie od 1 do 10. Na zajęciach z Literacy potrafią czytać krótkie zdania np. Cat on the mat.
 • W wieku 5 lat na lekcjach Maths/Numeracy potrafią liczyć co 2 co 5 i co 10. Znają właściwości figur geometrycznych (ma cztery katy i 4 równe boki). Na zajęciach z Literacy dzieci potrafią czytać zdania złożone np: Bananas are good for you.

Przykładowy plan zajęć?

 1. Przywitanie się z dziećmi (piosenka powitalna)
 2. Sprawdzenie przez dzieci pogody oraz dnia tygodnia 
 3. Wprowadzenie nowej litery
 4. Piosenka 
 5. Zabawa tematyczna
 6. Drugie śniadanie
 7. Część artystyczna
 8. Piosenka
 9. Wspólna zabawa 
 10. Wspólne podsumowanie zajęć
 11. Pożegnanie

Jakich umiejętności uczymy?

Literacy:

 • rozpoznawanie liter w formie pisemnej,
 • rozpoznawanie dźwięków związanych z literami poprzez szereg różnych piosenek,
 • budowanie i czytanie pierwszych słów angielskich z poznanymi literami,
 • rozpoznawanie rymów.

Maths/Numeracy:

 • mała motoryka,
 • rozpoznawanie i pisanie liczb od 1 do 20,
 • rozumienie prostego liczenia, w tym dodawania i odejmowania,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i ich właściwości.

Jakie korzyści z nich płyną?

 • Dziecko osłuchuje się z językiem angielskim i dzięki temu łatwiej go później przyswaja,
 • Ma większa łątwość w nawiązywaniu relacji z innymi,
 • Rozwija swoją empatię, otwartość i chęć ofiarowania pomocy,
 • Podwyższa swoją samoocenę,
 • Wzbogaca swoją wyobraźnię.

Informacje ogólne:

ul. Bukowińska 21/25,
02-703 Warszawa

503 302 245