Better Academy

Kształcenie w Better Academy jest oparte na zasadach brytyjskiego nauczania. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez zajęcia w pełni dedykowane ich zainteresowaniom i prowadzone w języku angielskim. 

Korzystamy z własnych programów nauczania, którym towarzyszą nasze scenariusze zajęć. Nie sięgamy do podręczników. Naukę języka potrafimy połączyć z grą na instrumentach muzycznych, gotowaniem, programowaniem gier, fotografowaniem, a nawet... szyciem!

Podczas każdych zajęć, w zależności od wieku uczniów oraz ich poziomu językowego, korzystamy z aktywizujących i urozmaicających naukę gier planszowych. Stawiamy na różnorodność i dynamikę. W ten sposób staramy się „przemycać" przydatne słownictwo.

Na każdym kroku tworzymy przyjazne, sprzyjające przyswajaniu wiedzy środowisko nauki.

Nasze grupy *naprawdę* są małe. Rzadkością są grupy 8-osobowe, średnia wielkość grupy podczas zajęć w siedzibie Better Academy to 6 osób.

Uważamy, że skuteczna nauka nie może odbywać się tylko w szkole. Dlatego dążymy do angażowania rodziców, nauczycieli i uczniów także między zajęciami (więcej w części „Z jakich korzystamy narzędzi").

Nie boimy się prosić o wskazówki, podpowiedzi i sugestie – w ten sposób także doskonalimy naszą ofertę edukacyjną!