Better Academy

Nasza filozofia

Kształcenie w Better Academy jest oparte na zasadach brytyjskiego nauczania. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez zajęcia w pełni dedykowane ich zainteresowaniom i prowadzone w języku angielskim. 

W Better Academy język angielski dla dzieci jest narzędziem, dzięki któremu zyskują szereg umiejętności, uczą się samodzielnej pracy, rozwijają logiczne i twórcze myślenie, uczą się pracować w systemie warsztatowym. Na naszych zajęciach komunikacja odbywa się przede wszystkim w języku angielskim. Na zajęciach używamy dużo gier. 

Nasze autorskie programy przygotowaliśmy w oparciu o szereg konsultacji przeprowadzonych z doświadczonymi menadżerami oraz analitykami biznesowymi. 

Są one przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat – także anglojęzycznych lub dwujęzycznych. Programy są na bieżąco poddawane ewaluacji, a następnie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników w oparciu o uzyskiwane wyniki w nauce i kształtujące się globalne trendy w nauczaniu.