Better Academy

better academy referencje

THE BRITISH SCHOOL WARSAW

To whom it may concern.

We have been coopereating with Better Leaders Academy since 2014,

They have been organizing extracurricular clubs for our students, such as Coding, Art&Craft and Logical Thinking, which are very popular and are aimed at developing children’s creativity, talents, and their self-esteem.

The classes are founds as interesting, engaging students and always tailored to their needs and interests.

better academy referencje

YPO WPO Poland Chapter 

YPO Poland is pleased to recommend Anna Zawadzka and her Better Leaders Academy. We have used her organization twice in recent years for bespoke events with our children ranging from 6 to 16 years old, and have been very pleased.

Her team is very professional and they understand how to work with kids of various ages. The programs they put together are well-conceived and effective. Better Leaders also is able to find great external speakers to inspire and educate our kids. We are very pleased with our cooperation.

 

better academy referencje

POLSKO – NIEMIECKA SZKOŁA SPOTKAŃ I DIALOGU im. Willy’ego Brandta w Warszawie.

Better Academy prowadzi od 2014 roku zajęcia popołudniowe dla uczniów Polsko- Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im Willy’ego Brandta w Warszawie.

Oferta skierowana jest do uczniów wieku 7-12 lat i obejmuje zajęcia programowania, tworzenia gier i młodego filmowca.

Warsztaty prowadzone przez Better Academy cieszą się zainteresowaniem, prowadzone są profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem.

Polecamy Better Academy jako rzetelnego partnera w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i dziękujemy za dotychczasową współpracę. 

 

better academy referencje

THAMES BRITISH SCHOOL

We here at Thames British School Warsaw, wholeheartedly recommend Better Academy as a professional and dedicated organisation.

Better Academy took part in two events organised by our school. During the planning stage of each event, they were incredibly helpful in suggesting certain changes that would help each event run more smoothly. Also, when contacting them prior to each conversation which helped build a bond of mutual trust.

At the actual events themeselves, Better Academy had organised extremely engaging activities which peaked children’s interests and highlighted exactly the professional aspect of their services that they offer to their clients. We were also impressed with the level of respect and interaction that they showed towards the other organisations we had invited to take part.

We hope to maintain further collaboration with Better Academy in the future as they are an excellent example of the type of organization which strives to maintain connections within the local and international community in Warsaw.

better academy referencje

SZKOŁA PODSTAWOWA im Samuela Bogumiła Lindego

Szkoła im. Samuela Bogumiła Lindego w Warszawie współpracuje ze szkołą językową Better Academy prowadzoną przed Panią Annę Zawadzką od września 2019 roku. Współpraca ta dotyczy prowadzenia zajęć języka angielskiego z tzw. ,,native speakerami” w klasach 3-8. Od początku Pani Anna Zawadzka podeszła do współpracy niezwykle profesjonalnie analizując potrzeby naszej Szkoły co do prowadzonych zajęć, możliwości uczniów oraz biorąc pod uwagę organizację pracy Szkoły, metody nauczania i oceniania obowiązujące w Szkole Lindego. Better Academy przygotowała dla naszej Szkoły zindywidualizowany program praktycznych zajęć językowych na cały rok szkolny, przyporządkowując do grup nauczycieli najlepiej odpowiadających specyfice pracy z daną grupą. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni przez Panią Annę Zawadzką z procedur i zasad panujących na terenie placówki. Przez cały okres współpracy wszystkie zajęcia odbywały się regularnie, a w przypadku nieobecności nauczycieli (co zdarzało się niezwykle rzadko) Better Academy zapewniała merytoryczne zastępstwa. Prowadzone zajęcia były obserwowane i monitorowane przez metodyka Better Academy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szkoła Better Academy kontaktowała się z kadrą zarządzającą Szkoły Lindego w celu uzgodnienia wspólnego planu działania. W okresie pandemii nauczyciele Better Academy elastycznie podchodzili do zmian i terminowo łączyli się na zajęcia zdalne. Zajęcia zarówno stacjonarne jak i zdalne prowadzone były w oparciu o metody aktywizujące, pobudzające uczniów do komunikacji w języku angielskim i nabywania praktycznych językowych umiejętności. Z całą pewnością wprowadzenie do Szkoły zajęć prowadzonych przez nauczycieli Better Academy stanowi wspaniałe uzupełnienie pracy anglistów Szkoły Lindego. Oprócz nadzorowania regularnych zajęć, Pani Anna Zawadzka dbała również o relacje z rodzicami uczniów- lektorzy Better Academy kontaktowali się z rodzicami poprzez dziennik Librus, przeprowadzone zostało również szkolenie dla rodziców we współpracy z anglistami ze Szkoły Lindego o metodyce nauczania języków obcych.

Z całą stanowczością polecam współpracę ze Szkołą językową Better Academy. Rzetelność, profesjonalizm, znajomość nowoczesnych technik nauczania, przy jednocześnie niezwykle miłej atmosferze współdziałania powodują, że nasza Szkoła ma nadzieję na dalszą długofalową współpracę ze szkołą językową Better Academy.