Better Academy

WAKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy. To idealny moment na zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie rówieśników i rozwijanie talentów naszych dzieci. 

Jeśli myślisz o ciekawym i praktycznym sposobie na naukę języka angielskiego, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Proponujemy naukę języka angielskiego poprzez zabawę prowadzoną przez doświadczonych nauczycieli, pracujących w oparciu o brytyjski program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W przyjazny, interesujący i angażujący sposób, będziemy wspierać dzieci w mówieniu prostych i praktycznych zdań po angielsku.

 • Dziecko osłuchuje się z językiem angielskim i łatwiej go przyswaja;
 • Ma większa łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi;
 • Rozwija swoją empatię, otwartość i chęć ofiarowania pomocy;
 • Podwyższa własna samoocenę;
 • Wzbogaca swoją wyobraźnię.

Informacje ogólne:

 • Wiek: od 5 do 6 lat
 • Język: Zajęcia są prowadzone w języku angielskim
 • Koszt półkolonii z wyżywieniem:  1000 zł
 • Daty turnusu: 
  2-6 sierpnia 2021
  9-13 sierpnia 2021
  16 -20 sierpnia 2021
 • Grupa: od 5-6 dzieci

Zajęcia taneczno-rytmiczne to połączenie zajęć taneczno-rytmicznych z nauką języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez profesjonalną instruktorkę tańca. Zostały one tak zaprojektowane, aby dać dzieciom duża dawkę urozmaiconych doświadczeń językowych,  uwzględniając jednocześnie ich potrzeby emocjonalne i fizyczne.

Creative Mind łączy zabawę z edukacją matematyczną i kodowaniem. Dzieci rozwiną umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia w połączeniu z myśleniem matematycznym, intuicją i dedukcją. 

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne, wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

Zajęcia z  bajką – Literacy. Poprzez kontakt z językiem literackim dziecko szybciej nabywa kompetencji językowych, wzbogaca własny język, czerpie wzory komunikowania się, poznawania i wyrażania siebie i otaczającego świata. Wykorzystując literaturę możemy dzieciom stworzyć wiele okazji do rozwijania twórczej postawy wobec języka angielskiego.

Lektor prowadzący:

    * Paulina jest pedagogiem przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Obecnie prowadzi zajęcia w szkole brytyjskiej. Posiada certyfikat CLIL (Content and Language Integrated Learning), który potwierdza jej umiejętności w dziedzinie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obceg

Przykładowy plan dnia

09.30-10.00 – Zbieranie się dzieci

10.00-10:40 – Zajęcia taneczno-muzyczne 

10:45-11:30 – Wstęp do kodowania, zabawy matematyczne – Creative Mind

11.30-11.45 – Drugie śniadanie

11.45-12.40 – Zajęcia artystyczno-plastyczne (Art and Craft)

12:40-13:00 – Gry i zabawy na powietrzu

13.00-13.30 – Obiad

13.30-14:20 – Zajęcia  z bajką czytana w języku angielskim – Literacy

14:20-15:00 – Swobodna zabawa w Sali / gry i zabawy na powietrzu

15.00-15.30 – Odbiór dzieci

ul. Bukowińska 21/25, 02-703

503 302 245