Better Academy | Język angielski dla dzieci

Privacy policy

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta podczas zapisów na zajęcia jest Better Leaders Academy, z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 1/7, Numer identyfikacyjny NIP: 527-263-60-45. REGON: 147005242.

2. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu określonym w pkt 4 poniżej. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klientów będących osobami fizycznymi swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresach odbywa się oddzielnie i jest dobrowolne.

3.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Zgodnie z powyższą Ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z zakładki Kontakt.

4.W trakcie zapisywania się na zajęcia na stronie internetowej Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres e-mail. Dane te są niezbędne do skorzystania z naszych usług i mogą być przetwarzane w calu ewidencji uczniów.

5.W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

6.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7.Podczas korzystania ze strony internetowej zbierane są od użytkowników anonimowe dane statystyczne, dotyczące sposobu korzystania ze strony oraz częstotliwości i charakteru odwiedzin. Dane zbierane są w celu ulepszenia strony pod względem wygody użycia, użyteczności oraz zamieszczonych treści. Dane nie podlegają profilowaniu.

8.Sprzedawca stosuje pliki „cookie”, które ułatwiają składanie i obsługę zamówień. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta Klient, nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

9.Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

10. W przypadku naruszenia przepisów ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).