Better Academy. English & Skills - Szkoła językowa dla dzieci

Nasza
filozofia

ZNAJDŹ PROGRAM DLA
SWOJEGO DZIECKA I ROZWIJAJ JĘZYK ANGIELSKI!

Kształcenie w Better Academy jest oparte na zasadach brytyjskiego nauczania. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez zajęcia w pełni dedykowane ich zainteresowaniom i prowadzone w języku angielskim. 

W Better Academy język angielski dla dzieci jest narzędziem, dzięki któremu zyskują szereg umiejętności, uczą się samodzielnej pracy, rozwijają logiczne i twórcze myślenie, uczą się pracować w systemie warsztatowym. Na naszych zajęciach komunikacja odbywa się przede wszystkim w języku angielskim. Na zajęciach używamy dużo gier. 

Nasze autorskie programy przygotowaliśmy w oparciu o szereg konsultacji przeprowadzonych z doświadczonymi menadżerami oraz analitykami biznesowymi. 

Są one przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat – także anglojęzycznych lub dwujęzycznych. Programy są na bieżąco poddawane ewaluacji, a następnie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników w oparciu o uzyskiwane wyniki w nauce i kształtujące się globalne trendy w nauczaniu.

 

FUN & PLAY

MUSIC CLUB

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

ANGIELSKI Z TWORZENIEM GIER 3D

Język angielski dla dzieci
jako narzędzie do poznawania
siebie i świata.

Naszą misją jest przygotowywanie dzieci do lepszego startu w dorosłe życie, poprzez umożliwienie
im rozwinięcia pełni potencjału, jakim dysponują. Zapewniamy rozwój osobisty każdego dziecka
w oparciu o różne dyscypliny: matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i najnowsze
technologie – dziedziny, które są podstawą wszelkich innowacyjnych technologii i wynalazków
oraz współczesnej medycyny. Co więcej, programy Akademii znakomicie uzupełniają system edukacji w Polsce.