Better Academy

Nasze metody nauki

Metoda komunikatywna – skupia się na nauce języka poprzez praktyczne wykorzystanie go w codziennych sytuacjach. Uczniowie uczą się języka przez rozmowy, gry językowe i ćwiczenia praktyczne, co pozwala im na szybsze i bardziej efektywne przyswajanie wiedzy.

Metoda audio-wizualna – wykorzystuje materiały dźwiękowe i wizualne, takie jak filmy, nagrania i prezentacje multimedialne, które pomagają uczniom w zrozumieniu języka i poprawie ich umiejętności słuchania i mówienia.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa – koncentruje się na nauce gramatyki i tłumaczeniu tekstu, co pomaga uczniom w zrozumieniu struktury języka oraz w budowaniu ich słownictwa.

Metoda projektowa– opiera się na zadaniach językowych, które pomagają uczniom w rozwijaniu ich umiejętności językowych poprzez praktyczne stosowanie języka w różnych sytuacjach.

Metoda gier językowych – wykorzystuje gry i zabawy, aby uczniowie mogli nauczyć się języka poprzez zabawę i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności językowe.

Dziecko ma wpływ na swoją edukację

Przesuwamy odpowiedzialność za naukę z rodzica na dziecko, bo to zdanie dziecka liczy się najbardziej. Zachęcamy do dialogu, krytycznego myślenia i odpowiedzialności za efekt końcowy.​ Dzięki temu nawet najmłodsze dzieci w pełni angażują się w zajęcia.

Komunikacja dziecko-nauczyciel-rodzic

Sukcesy i trudności omawiamy wspólnie z dzieckiem, a nie za jego plecami. Zamiast na wytykaniu błędów, skupiamy się na podkreślaniu mocnych stron i zainteresowań.

Umiejętności praktyczne i języki

English and Skills – uczymy języków metodą zanurzenia i poprzez kontakt z kulturą obcojęzyczną. Poprzez zabawę uczymy umiejętności praktycznych, przydatnych na rynku pracy XXI wieku – nauk informatycznych, nagrywania filmów itp.

Angażujemy zmysły i zachęcamy do ruchu

Uczymy najmłodszych wrażliwości sensorycznej, umuzykalniamy, obcujemy ze sztuką. Wiemy, że dzieci odreagowują stres poprzez ruch. Dlatego gdy tylko pozwala na to pogoda, wspólnie wychodzimy do naszego pięknego ogrodu.

Anna Zawadzka

„Poznajcie postaci, które inspirują mnie do prowadzenia Akademii i tworzenia naszych autorskich programów.

Każda z tych osób jest odważnym innowatorem i wniosła nieoceniony wkład w dziedzinę świadomej nauki” – Anna Zawadzka, założycielka Better Academy.

Inspirujące postacie i teorie

Maria Montessori (1870-1925) i jej słynny program

Maria Montessori była prawdziwie inspirującą postacią: szesnastą kobietą-lekarzem w historii Włoch, zaangażowaną edukatorką i innowatorką. Jej program Montessori kładł nacisk na swobodny rozwój dzieci, aktywności ruchowe i spontaniczną twórczość. Maria przeciwstawiała się systemowi szkolnemu, którego symbolem była dla niej szkolna ławka. Promowała wszechstronny rozwój fizyczny, społeczny, duchowy i kulturowy. Uważała, że to środowisko edukacyjne jest kluczem do sukcesu, wraz z materiałami i pomocami wspomagającymi naukę oraz nauczycielami, a inwestycja w nie pomoże wykorzystać pełnię potencjału we wszystkich sferach życia. W systemie Montessori pod okiem specjalnie przygotowanego nauczyciela dzieci mogą czerpać radość z uczenia się i rozwijać poczucie własnej wartości.

inspirujące postacie: Maria Montessori
źródło: mariamontessori.org

Helen Parkhurst (1886-1973) – twórczyni programu daltońskiego

Helen Parkhurst była kontynuatorką Marii Montessori. W latach 20. XX wieku pracowała jako nauczycielka dzieci o różnych możliwościach umysłowych. Z tego powodu zaczęła szukać sposobów na zapobieganie trudnościom i wyrównanie poziomu edukacyjnego swoich podopiecznych. Opracowała system Daltoński: zajęcia odbywają się w nim indywidualnie, na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia całoroczny plan nauki, a jej tempo zostaje dopasowane do możliwości ucznia. Dzieci uczy się samodzielności, wychodzenia z inicjatywą i wyrabia się u nich poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadań.
inspirujące postacie: helen parkhurst
źródło: daltoninternational.org

prof. Edwin Gordon (1925-2015) – muzyk, pedagog, psycholog muzyki

Edwin Gordon zajmował się badaniem wpływu muzyki na rozwój małych dzieci. W swoich badaniach doszedł do przełomowych wniosków: ludzie, którzy byli umuzykalniani od wczesnego dzieciństwa rozwijają wyższe kompetencje językowe, matematyczne, przestrzenne, ruchowe i twórcze. Ćwiczą zdolność spostrzegania, pamięć i wyobraźnię, a także kształtują procesy myślowe: umiejętność analizy, dedukcji, wyciągania wniosków. Zbawczy wpływ muzyki na rozwój ogólny został potwierdzony też w innych badaniach. Prowadzone przez wiele lat badania, których wyniki opublikowano w czerwcu 2000 r. w magazynie TIME potwierdziły znaczący wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych. Dlaczego? Bo kształcenie muzyczne zwiększa świadomość aparatu mowy, a uporządkowanie, częstotliwość i harmonia dźwięków uporządkowane są według zasad matematycznych.

Inspirujące postacie: Edwin Gordon
źródło: giml.org/gordon/

Sir Ken Robinson (1950-2020) – pisarz, mówca, innowator w dziedzinie zasobów ludzkich i edukacji

Sir Ken Robinson był specjalistą od edukacji i zasobów ludzkich. Współpracował z UNESCO, Komisją Europejską, Radą Europy, Royal Shakespeare Company, Liverpool Institute for Performing Arts, Royal Ballet, Hong Kong Academy for Performing Arts czy Education Comission of the States. W 2003 roku został nobilitowany przez królową Elżbietę II za osiągnięcia w dziedzinach kreatywności, edukacji i sztuki. Wygłosił 3 przełomowe TED Talks o kreatywności w edukacji – w momencie jego śmierci w 2020 roku jego prezentacja „Czy szkoły zabijają kreatywność” była najczęściej oglądanym TED Talkiem w historii (66,3 mln wyświetleń) – przetłumaczono ją na 62 języki. 

 

inspirujące postacie: Sir Ken Robinson
źródło: siekenrobinson.com