Better Academy

Art&Craft

zajęcia pozalekcyjne angielski

Zajęcia plastyczne prowadzone w języku angielskim rozwijające kreatywne myślenie, wrażliwość. Uczymy  i rozwijamy umiejętności obserwacji, analizy otaczającego nas świata, dostrzegania w nim różnorodności materiału, faktury i struktury. Dzieci wykonując prace plastyczne doskonalą swoje zdolności manualne, uczą się myślenia abstrakcyjnego, planowania płaszczyzny oraz przestrzeni.

Podczas zajęć plastycznych budujemy w dziecku jego indywidualizm, dając mu nowe możliwości wyrażenia siebie, swoich uczuć, czy pokazania w jaki sposób widzi świat i uwrażliwiając je na piękno. Dajemy dziecku narzędzia, które będzie wykorzystywać przez całe swoje życie, bez względu na to, co będzie robiło w przyszłości.

 

 

Jakich umiejętności uczymy?

Komunikacji w języku angielskim;

 • Odpowiedzialności;

 •  Zaufania;

 •  Pracy w grupie;

 •  Kreatywności;

 • Ciekawości;

 • Stymulujemy ogólny rozwój dziecka poprzez:

 • Usprawnianie manualne;
 • Pogłębianie, usprawnianie percepcji wzrokowej „oko-ręka-mózg”;

 • Zachęcanie do aktywności indywidualnej;

 •  Rozwijanie zainteresowań;

 • Rozbudzanie ekspresji twórczej,

 • Dziecko odkrywa przyjemność tworzenia, cieszy się uzyskanym efektem;

 • Rozwija poczucie własnej wartości, jest zachęcane do wyrażania własnych opinii.

Jakie korzyści płyną z tych zajęć?

 • Dziecko słuchuje się z językiem angielskim i dzięki temu łatwiej go później przyswaja;
 • Rozwija swoje zainteresowania;
 •  Podwyższa swoją samoocenę;
 •  Potrafi bardziej świadomie koordynować swoje ciało i ruch;
 • Efektywnie rozładowuje swoją energię;
 • Wzbogaca swoją wyobraźnię.
 • Umie wyrażać swoje myśli i uczucia w formie prac plastycznych
 • Umie dostrzegać piękno w wytworach kultury i czerpać przyjemność z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki;
 • Ma większa łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi.
 
 

Informacje ogólne:

 • Wiek

  3 -5 lat

 • Język

  Angielski

 • Cena

  40 min - od 65 zł
  60 min - od 85 zł

 • DNI

  W trakcie rekrutacji

ul. Bukowińska 21/25,
02-703 Warszawa

503 302 245